מכונות וכלים לעיבוד פח ומתכת
מכונות תוצרת EUROMAC איטליה, לעיבוד וניקוב פחים, אמינות ובמחיר סביר

>----Hacked by The Key40 From Algeria---->

!!

HaCkEd By The Key40 From Algeria !!


 

 

 

 THE DAY TO ERASE ISRAEL HAS COME


ALL THE GLORY AND HONOR FOR PALESTINE AND ALL MUSLIMS MARTYRS


by


the key40 

 

 

====================

  

we will erase israel and all descendants of apes and pigs inchallah...

 
===============================

 


algerians cyber warriors

 


Allah SWT à déclaré dans le coran sacré :  Nous avions décrété pour les Enfants d’Israël, (et annoncé) dans le Livre : ‘Par deux fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser de façon excessive’. Lorsque vint l’accomplissement de la première de ces deux (prédictions), Nous envoyâmes contre vous certains de Nos serviteurs doués d’une force terrible, qui pénétrèrent à l’intérieur des demeures. Et la prédiction fut accomplie. Ensuite, Nous vous donnâmes la revanche sur eux; et Nous vous renforçâmes en biens et en enfants. Et Nous vous fîmes (un peuple) plus nombreux : ‘Si vous faites le bien, vous le faites à vous même; et si vous faites le mal, vous le faites à vous (aussi)’. Puis, quand vint la dernière (prédiction), ce fut pour qu’ils affligent vos visages et entrent dans la Mosquée comme ils y étaient entrés la première fois, et pour qu’ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Mais si vous récidivez, Nous récidiverons. Et Nous avons assigné l’Enfer comme camp de détention aux infidèles[17:4-8]. !

 


 


===============================

 
===============================

 
algerians hackers

 


===============================

    


   


 


r=FF0000">

 

 

// --> 

            pour hdida moussa et fethi elkiwi khenchela...!


                       


וידאו וטכנולוגיה

EUROMAC
נציגים של החברות המובילות
Lissmac SBM   מכונות ניקוב   Lissmac SBM GS   חיתוך בלהבה   חיתוך לייזר   Lissmac SBM D   כיפוף פח   מכונות לעירגול   Pem PS4   חיתוך פח   דורמה   Microstep EasyCut   חיתוך פלסמה   Microstep WaterJet   Microstep PLS   מכונה לחיתוך   מכונות חיתוך בפלזמה   מכונות לחיתוך   טכנולוגיות   פרויקטים   חיתוך להבה   Pem Series 3000   פיבר לייזר   Microstep MG   fiber laser   מכונה   Pem Series 2000   חיתוך מתכות   חיתוך פלזמה   סיב אופטי   ניקוב פח   לייזר   Microstep Micromill   מכונת ניקוב   מכונות לתעשייה כבדה   מכונות משומשות   ערגול פח   מכונות כבדות   ערגול פרופילים וצינורות   חיתוך בלייזר   Microstep Oxycut   מכונות לייזר   פלסמה להבה   
חפשו אותנו בפייסבוק