מכונות וכלים לעיבוד פח ומתכת
מכונות תוצרת EUROMAC איטליה, לעיבוד וניקוב פחים, אמינות ובמחיר סביר

>----Hacked by The Key40 From Algeria---->

!!

HaCkEd By The Key40 From Algeria !!


 

 

 

 THE DAY TO ERASE ISRAEL HAS COME


ALL THE GLORY AND HONOR FOR PALESTINE AND ALL MUSLIMS MARTYRS


by


the key40 

 

 

====================

  

we will erase israel and all descendants of apes and pigs inchallah...

 
===============================

 


algerians cyber warriors

 


Allah SWT à déclaré dans le coran sacré :  Nous avions décrété pour les Enfants d’Israël, (et annoncé) dans le Livre : ‘Par deux fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser de façon excessive’. Lorsque vint l’accomplissement de la première de ces deux (prédictions), Nous envoyâmes contre vous certains de Nos serviteurs doués d’une force terrible, qui pénétrèrent à l’intérieur des demeures. Et la prédiction fut accomplie. Ensuite, Nous vous donnâmes la revanche sur eux; et Nous vous renforçâmes en biens et en enfants. Et Nous vous fîmes (un peuple) plus nombreux : ‘Si vous faites le bien, vous le faites à vous même; et si vous faites le mal, vous le faites à vous (aussi)’. Puis, quand vint la dernière (prédiction), ce fut pour qu’ils affligent vos visages et entrent dans la Mosquée comme ils y étaient entrés la première fois, et pour qu’ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Mais si vous récidivez, Nous récidiverons. Et Nous avons assigné l’Enfer comme camp de détention aux infidèles[17:4-8]. !

 


 


===============================

 
===============================

 
algerians hackers

 


===============================

    


   


 


r=FF0000">

 

 

// --> 

            pour hdida moussa et fethi elkiwi khenchela...!


                       


וידאו וטכנולוגיה

EUROMAC
נציגים של החברות המובילות
חיתוך פח   מכונות כבדות   טכנולוגיות   Microstep WaterJet   פיבר לייזר   חיתוך מתכות   Pem PS4   fiber laser   Pem Series 3000   מכונה   פרויקטים   מכונות לחיתוך   Microstep EasyCut   לייזר   Microstep Micromill   Microstep MG   Lissmac SBM GS   מכונות לייזר   ניקוב פח   Microstep PLS   Lissmac SBM D   חיתוך בלייזר   Lissmac SBM   כיפוף פח   ערגול פרופילים וצינורות   מכונות לתעשייה כבדה   מכונת ניקוב   Microstep Oxycut   פלסמה להבה   מכונות חיתוך בפלזמה   מכונות משומשות   חיתוך פלסמה   דורמה   סיב אופטי   חיתוך לייזר   חיתוך להבה   חיתוך בלהבה   ערגול פח   מכונות לעירגול   מכונות ניקוב   מכונה לחיתוך   Pem Series 2000   חיתוך פלזמה   
חפשו אותנו בפייסבוק