מכונות וכלים לעיבוד פח ומתכת
מכונות תוצרת EUROMAC איטליה, לעיבוד וניקוב פחים, אמינות ובמחיר סביר

>----Hacked by The Key40 From Algeria---->

!!

HaCkEd By The Key40 From Algeria !!


 

 

 

 THE DAY TO ERASE ISRAEL HAS COME


ALL THE GLORY AND HONOR FOR PALESTINE AND ALL MUSLIMS MARTYRS


by


the key40 

 

 

====================

  

we will erase israel and all descendants of apes and pigs inchallah...

 
===============================

 


algerians cyber warriors

 


Allah SWT à déclaré dans le coran sacré :  Nous avions décrété pour les Enfants d’Israël, (et annoncé) dans le Livre : ‘Par deux fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser de façon excessive’. Lorsque vint l’accomplissement de la première de ces deux (prédictions), Nous envoyâmes contre vous certains de Nos serviteurs doués d’une force terrible, qui pénétrèrent à l’intérieur des demeures. Et la prédiction fut accomplie. Ensuite, Nous vous donnâmes la revanche sur eux; et Nous vous renforçâmes en biens et en enfants. Et Nous vous fîmes (un peuple) plus nombreux : ‘Si vous faites le bien, vous le faites à vous même; et si vous faites le mal, vous le faites à vous (aussi)’. Puis, quand vint la dernière (prédiction), ce fut pour qu’ils affligent vos visages et entrent dans la Mosquée comme ils y étaient entrés la première fois, et pour qu’ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Mais si vous récidivez, Nous récidiverons. Et Nous avons assigné l’Enfer comme camp de détention aux infidèles[17:4-8]. !

 


 


===============================

 
===============================

 
algerians hackers

 


===============================

    


   


 


r=FF0000">

 

 

// --> 

            pour hdida moussa et fethi elkiwi khenchela...!


                       


וידאו וטכנולוגיה

EUROMAC
נציגים של החברות המובילות
כיפוף פח   fiber laser   מכונות ניקוב   חיתוך בלייזר   Lissmac SBM D   סיב אופטי   Pem PS4   מכונות כבדות   חיתוך לייזר   מכונות לחיתוך   חיתוך פח   פלסמה להבה   לייזר   מכונות לייזר   מכונות חיתוך בפלזמה   מכונות לעירגול   חיתוך פלזמה   Pem Series 2000   פיבר לייזר   Microstep Micromill   Microstep WaterJet   מכונות לתעשייה כבדה   ערגול פח   Microstep MG   מכונה לחיתוך   מכונה   מכונות משומשות   Lissmac SBM GS   טכנולוגיות   מכונת ניקוב   דורמה   Microstep Oxycut   Microstep PLS   Microstep EasyCut   חיתוך מתכות   חיתוך פלסמה   חיתוך להבה   ערגול פרופילים וצינורות   פרויקטים   Pem Series 3000   חיתוך בלהבה   ניקוב פח   Lissmac SBM   
חפשו אותנו בפייסבוק