מכונות וכלים לעיבוד פח ומתכת
חברת DURMA - כיפוף פח, ברק פרס, מכבש כיפוף פחים

>----Hacked by The Key40 From Algeria---->

!!

HaCkEd By The Key40 From Algeria !!


 

 

 

 THE DAY TO ERASE ISRAEL HAS COME


ALL THE GLORY AND HONOR FOR PALESTINE AND ALL MUSLIMS MARTYRS


by


the key40 

 

 

====================

  

we will erase israel and all descendants of apes and pigs inchallah...

 
===============================

 


algerians cyber warriors

 


Allah SWT à déclaré dans le coran sacré :  Nous avions décrété pour les Enfants d’Israël, (et annoncé) dans le Livre : ‘Par deux fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser de façon excessive’. Lorsque vint l’accomplissement de la première de ces deux (prédictions), Nous envoyâmes contre vous certains de Nos serviteurs doués d’une force terrible, qui pénétrèrent à l’intérieur des demeures. Et la prédiction fut accomplie. Ensuite, Nous vous donnâmes la revanche sur eux; et Nous vous renforçâmes en biens et en enfants. Et Nous vous fîmes (un peuple) plus nombreux : ‘Si vous faites le bien, vous le faites à vous même; et si vous faites le mal, vous le faites à vous (aussi)’. Puis, quand vint la dernière (prédiction), ce fut pour qu’ils affligent vos visages et entrent dans la Mosquée comme ils y étaient entrés la première fois, et pour qu’ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Mais si vous récidivez, Nous récidiverons. Et Nous avons assigné l’Enfer comme camp de détention aux infidèles[17:4-8]. !

 


 


===============================

 
===============================

 
algerians hackers

 


===============================

    


   


 


r=FF0000">

 

 

// --> 

            pour hdida moussa et fethi elkiwi khenchela...!


                       


גלריית תמונות
דגם ADS - מכונה ממוחשבת CNC לשליטה ב-עד 11 צירים. סופר מהירה ומדוייקת הבחירה של רוב המפעלים בארץ
דגם ADS - מכונה ממוחשבת CNC לשליטה ב-עד 11 צירים. סופר מהירה ומדוייקת הבחירה של רוב המפעלים בארץ
דגם E-Series מכונה ממוחשבת CNC לארבעה צירים
דגם E-Series מכונה ממוחשבת CNC לארבעה צירים
דגם ADS - מכונה ממוחשבת CNC לשליטה ב-עד 11 צירים. סופר מהירה ומדוייקת הבחירה של רוב המפעלים בארץ
דגם ADS - מכונה ממוחשבת CNC לשליטה ב-עד 11 צירים. סופר מהירה ומדוייקת הבחירה של רוב המפעלים בארץ
וידאו וטכנולוגיה

מכונות לעיבוד פח ומתכת תוצרת DURMA
נציגים של החברות המובילות
Microstep PLS   Microstep Micromill   Microstep WaterJet   טכנולוגיות   פלסמה להבה   מכונה   חיתוך מתכות   Pem Series 3000   חיתוך בלהבה   fiber laser   חיתוך פלסמה   פיבר לייזר   מכונה לחיתוך   חיתוך פח   ניקוב פח   מכונות משומשות   חיתוך בלייזר   מכונות חיתוך בפלזמה   Pem PS4   חיתוך פלזמה   Lissmac SBM D   ערגול פרופילים וצינורות   מכונות לעירגול   Lissmac SBM   Lissmac SBM GS   מכונות לתעשייה כבדה   Pem Series 2000   Microstep MG   מכונות כבדות   סיב אופטי   כיפוף פח   פרויקטים   ערגול פח   מכונות לייזר   Microstep EasyCut   חיתוך להבה   מכונת ניקוב   לייזר   Microstep Oxycut   מכונות ניקוב   דורמה   מכונות לחיתוך   חיתוך לייזר   
חפשו אותנו בפייסבוק