מכונות וכלים לעיבוד פח ומתכת
חברת DURMA - כיפוף פח, ברק פרס, מכבש כיפוף פחים

>----Hacked by The Key40 From Algeria---->

!!

HaCkEd By The Key40 From Algeria !!


 

 

 

 THE DAY TO ERASE ISRAEL HAS COME


ALL THE GLORY AND HONOR FOR PALESTINE AND ALL MUSLIMS MARTYRS


by


the key40 

 

 

====================

  

we will erase israel and all descendants of apes and pigs inchallah...

 
===============================

 


algerians cyber warriors

 


Allah SWT à déclaré dans le coran sacré :  Nous avions décrété pour les Enfants d’Israël, (et annoncé) dans le Livre : ‘Par deux fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser de façon excessive’. Lorsque vint l’accomplissement de la première de ces deux (prédictions), Nous envoyâmes contre vous certains de Nos serviteurs doués d’une force terrible, qui pénétrèrent à l’intérieur des demeures. Et la prédiction fut accomplie. Ensuite, Nous vous donnâmes la revanche sur eux; et Nous vous renforçâmes en biens et en enfants. Et Nous vous fîmes (un peuple) plus nombreux : ‘Si vous faites le bien, vous le faites à vous même; et si vous faites le mal, vous le faites à vous (aussi)’. Puis, quand vint la dernière (prédiction), ce fut pour qu’ils affligent vos visages et entrent dans la Mosquée comme ils y étaient entrés la première fois, et pour qu’ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Mais si vous récidivez, Nous récidiverons. Et Nous avons assigné l’Enfer comme camp de détention aux infidèles[17:4-8]. !

 


 


===============================

 
===============================

 
algerians hackers

 


===============================

    


   


 


r=FF0000">

 

 

// --> 

            pour hdida moussa et fethi elkiwi khenchela...!


                       


גלריית תמונות
דגם ADS - מכונה ממוחשבת CNC לשליטה ב-עד 11 צירים. סופר מהירה ומדוייקת הבחירה של רוב המפעלים בארץ
דגם ADS - מכונה ממוחשבת CNC לשליטה ב-עד 11 צירים. סופר מהירה ומדוייקת הבחירה של רוב המפעלים בארץ
דגם E-Series מכונה ממוחשבת CNC לארבעה צירים
דגם E-Series מכונה ממוחשבת CNC לארבעה צירים
דגם ADS - מכונה ממוחשבת CNC לשליטה ב-עד 11 צירים. סופר מהירה ומדוייקת הבחירה של רוב המפעלים בארץ
דגם ADS - מכונה ממוחשבת CNC לשליטה ב-עד 11 צירים. סופר מהירה ומדוייקת הבחירה של רוב המפעלים בארץ
וידאו וטכנולוגיה

מכונות לעיבוד פח ומתכת תוצרת DURMA
נציגים של החברות המובילות
חיתוך פח   Lissmac SBM   מכונות כבדות   מכונה לחיתוך   fiber laser   Lissmac SBM GS   מכונת ניקוב   מכונות לתעשייה כבדה   חיתוך להבה   Microstep MG   Microstep Oxycut   מכונות לחיתוך   סיב אופטי   חיתוך בלהבה   מכונות לייזר   חיתוך פלזמה   Microstep EasyCut   כיפוף פח   מכונות ניקוב   ערגול פרופילים וצינורות   מכונות לעירגול   דורמה   פלסמה להבה   Lissmac SBM D   Pem Series 2000   חיתוך בלייזר   Microstep PLS   מכונות משומשות   פרויקטים   חיתוך פלסמה   Pem PS4   חיתוך מתכות   מכונות חיתוך בפלזמה   חיתוך לייזר   טכנולוגיות   Microstep Micromill   מכונה   Pem Series 3000   ניקוב פח   ערגול פח   פיבר לייזר   Microstep WaterJet   לייזר   
חפשו אותנו בפייסבוק