מכונות וכלים לעיבוד פח ומתכת
חברת DURMA - כיפוף פח, ברק פרס, מכבש כיפוף פחים

>----Hacked by The Key40 From Algeria---->

!!

HaCkEd By The Key40 From Algeria !!


 

 

 

 THE DAY TO ERASE ISRAEL HAS COME


ALL THE GLORY AND HONOR FOR PALESTINE AND ALL MUSLIMS MARTYRS


by


the key40 

 

 

====================

  

we will erase israel and all descendants of apes and pigs inchallah...

 
===============================

 


algerians cyber warriors

 


Allah SWT à déclaré dans le coran sacré :  Nous avions décrété pour les Enfants d’Israël, (et annoncé) dans le Livre : ‘Par deux fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser de façon excessive’. Lorsque vint l’accomplissement de la première de ces deux (prédictions), Nous envoyâmes contre vous certains de Nos serviteurs doués d’une force terrible, qui pénétrèrent à l’intérieur des demeures. Et la prédiction fut accomplie. Ensuite, Nous vous donnâmes la revanche sur eux; et Nous vous renforçâmes en biens et en enfants. Et Nous vous fîmes (un peuple) plus nombreux : ‘Si vous faites le bien, vous le faites à vous même; et si vous faites le mal, vous le faites à vous (aussi)’. Puis, quand vint la dernière (prédiction), ce fut pour qu’ils affligent vos visages et entrent dans la Mosquée comme ils y étaient entrés la première fois, et pour qu’ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Mais si vous récidivez, Nous récidiverons. Et Nous avons assigné l’Enfer comme camp de détention aux infidèles[17:4-8]. !

 


 


===============================

 
===============================

 
algerians hackers

 


===============================

    


   


 


r=FF0000">

 

 

// --> 

            pour hdida moussa et fethi elkiwi khenchela...!


                       


גלריית תמונות
דגם ADS - מכונה ממוחשבת CNC לשליטה ב-עד 11 צירים. סופר מהירה ומדוייקת הבחירה של רוב המפעלים בארץ
דגם ADS - מכונה ממוחשבת CNC לשליטה ב-עד 11 צירים. סופר מהירה ומדוייקת הבחירה של רוב המפעלים בארץ
דגם E-Series מכונה ממוחשבת CNC לארבעה צירים
דגם E-Series מכונה ממוחשבת CNC לארבעה צירים
דגם ADS - מכונה ממוחשבת CNC לשליטה ב-עד 11 צירים. סופר מהירה ומדוייקת הבחירה של רוב המפעלים בארץ
דגם ADS - מכונה ממוחשבת CNC לשליטה ב-עד 11 צירים. סופר מהירה ומדוייקת הבחירה של רוב המפעלים בארץ
וידאו וטכנולוגיה

מכונות לעיבוד פח ומתכת תוצרת DURMA
נציגים של החברות המובילות
כיפוף פח   Pem PS4   חיתוך בלהבה   Pem Series 3000   מכונות משומשות   מכונות לחיתוך   דורמה   לייזר   פרויקטים   fiber laser   פלסמה להבה   חיתוך פלזמה   טכנולוגיות   חיתוך מתכות   חיתוך בלייזר   פיבר לייזר   ערגול פרופילים וצינורות   חיתוך להבה   מכונה   Pem Series 2000   Microstep WaterJet   מכונות לעירגול   Microstep MG   Microstep Oxycut   Microstep EasyCut   Microstep Micromill   Lissmac SBM GS   ניקוב פח   ערגול פח   חיתוך פלסמה   מכונות חיתוך בפלזמה   חיתוך לייזר   מכונות לתעשייה כבדה   Lissmac SBM   Microstep PLS   חיתוך פח   מכונת ניקוב   מכונות כבדות   Lissmac SBM D   מכונות ניקוב   מכונות לייזר   מכונה לחיתוך   סיב אופטי   
חפשו אותנו בפייסבוק