מכונות וכלים לעיבוד פח ומתכת
מכונת ליטוש תוצרת CB איטליה

>----Hacked by The Key40 From Algeria---->

!!

HaCkEd By The Key40 From Algeria !!


 

 

 

 THE DAY TO ERASE ISRAEL HAS COME


ALL THE GLORY AND HONOR FOR PALESTINE AND ALL MUSLIMS MARTYRS


by


the key40 

 

 

====================

  

we will erase israel and all descendants of apes and pigs inchallah...

 
===============================

 


algerians cyber warriors

 


Allah SWT à déclaré dans le coran sacré :  Nous avions décrété pour les Enfants d’Israël, (et annoncé) dans le Livre : ‘Par deux fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser de façon excessive’. Lorsque vint l’accomplissement de la première de ces deux (prédictions), Nous envoyâmes contre vous certains de Nos serviteurs doués d’une force terrible, qui pénétrèrent à l’intérieur des demeures. Et la prédiction fut accomplie. Ensuite, Nous vous donnâmes la revanche sur eux; et Nous vous renforçâmes en biens et en enfants. Et Nous vous fîmes (un peuple) plus nombreux : ‘Si vous faites le bien, vous le faites à vous même; et si vous faites le mal, vous le faites à vous (aussi)’. Puis, quand vint la dernière (prédiction), ce fut pour qu’ils affligent vos visages et entrent dans la Mosquée comme ils y étaient entrés la première fois, et pour qu’ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Mais si vous récidivez, Nous récidiverons. Et Nous avons assigné l’Enfer comme camp de détention aux infidèles[17:4-8]. !

 


 


===============================

 
===============================

 
algerians hackers

 


===============================

    


   


 


r=FF0000">

 

 

// --> 

            pour hdida moussa et fethi elkiwi khenchela...!


                       


גלריית תמונות
מכונת ליטוש מדגם OL13, שלושה גלילי השחזה רוחב 1,170 מ"מ
מכונת ליטוש מדגם OL13, שלושה גלילי השחזה רוחב 1,170 מ"מ
מכונת ליטוש מדגם ELITE, שני גלילי השחזה רוחב 1,170 מ"מ
מכונת ליטוש מדגם ELITE, שני גלילי השחזה רוחב 1,170 מ"מ
וידאו וטכנולוגיה

CB
נציגים של החברות המובילות
ערגול פרופילים וצינורות   ניקוב פח   לייזר   חיתוך בלהבה   Lissmac SBM GS   Microstep MG   פרויקטים   Pem PS4   מכונות לעירגול   פיבר לייזר   Microstep WaterJet   מכונות לתעשייה כבדה   מכונות כבדות   טכנולוגיות   Microstep Oxycut   Microstep PLS   חיתוך להבה   מכונה   סיב אופטי   מכונות חיתוך בפלזמה   כיפוף פח   חיתוך לייזר   Pem Series 3000   מכונות לחיתוך   Pem Series 2000   fiber laser   Microstep Micromill   Lissmac SBM D   חיתוך פח   מכונה לחיתוך   ערגול פח   מכונות לייזר   חיתוך מתכות   חיתוך בלייזר   חיתוך פלסמה   דורמה   פלסמה להבה   חיתוך פלזמה   Lissmac SBM   Microstep EasyCut   מכונת ניקוב   מכונות משומשות   מכונות ניקוב   
חפשו אותנו בפייסבוק