מכונות וכלים לעיבוד פח ומתכת
מכונת ליטוש תוצרת CB איטליה

>----Hacked by The Key40 From Algeria---->

!!

HaCkEd By The Key40 From Algeria !!


 

 

 

 THE DAY TO ERASE ISRAEL HAS COME


ALL THE GLORY AND HONOR FOR PALESTINE AND ALL MUSLIMS MARTYRS


by


the key40 

 

 

====================

  

we will erase israel and all descendants of apes and pigs inchallah...

 
===============================

 


algerians cyber warriors

 


Allah SWT à déclaré dans le coran sacré :  Nous avions décrété pour les Enfants d’Israël, (et annoncé) dans le Livre : ‘Par deux fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser de façon excessive’. Lorsque vint l’accomplissement de la première de ces deux (prédictions), Nous envoyâmes contre vous certains de Nos serviteurs doués d’une force terrible, qui pénétrèrent à l’intérieur des demeures. Et la prédiction fut accomplie. Ensuite, Nous vous donnâmes la revanche sur eux; et Nous vous renforçâmes en biens et en enfants. Et Nous vous fîmes (un peuple) plus nombreux : ‘Si vous faites le bien, vous le faites à vous même; et si vous faites le mal, vous le faites à vous (aussi)’. Puis, quand vint la dernière (prédiction), ce fut pour qu’ils affligent vos visages et entrent dans la Mosquée comme ils y étaient entrés la première fois, et pour qu’ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Mais si vous récidivez, Nous récidiverons. Et Nous avons assigné l’Enfer comme camp de détention aux infidèles[17:4-8]. !

 


 


===============================

 
===============================

 
algerians hackers

 


===============================

    


   


 


r=FF0000">

 

 

// --> 

            pour hdida moussa et fethi elkiwi khenchela...!


                       


גלריית תמונות
מכונת ליטוש מדגם OL13, שלושה גלילי השחזה רוחב 1,170 מ"מ
מכונת ליטוש מדגם OL13, שלושה גלילי השחזה רוחב 1,170 מ"מ
מכונת ליטוש מדגם ELITE, שני גלילי השחזה רוחב 1,170 מ"מ
מכונת ליטוש מדגם ELITE, שני גלילי השחזה רוחב 1,170 מ"מ
וידאו וטכנולוגיה

CB
נציגים של החברות המובילות
חיתוך להבה   פיבר לייזר   מכונות לעירגול   פלסמה להבה   חיתוך בלייזר   מכונות חיתוך בפלזמה   מכונות לייזר   Lissmac SBM D   מכונות משומשות   מכונת ניקוב   פרויקטים   Pem PS4   Microstep MG   ערגול פרופילים וצינורות   טכנולוגיות   חיתוך מתכות   Pem Series 3000   מכונות ניקוב   ערגול פח   מכונות לתעשייה כבדה   fiber laser   מכונות לחיתוך   Microstep WaterJet   ניקוב פח   חיתוך לייזר   Microstep PLS   חיתוך פלסמה   מכונות כבדות   חיתוך בלהבה   Microstep EasyCut   סיב אופטי   מכונה   דורמה   חיתוך פח   Lissmac SBM   Microstep Oxycut   Pem Series 2000   חיתוך פלזמה   Lissmac SBM GS   לייזר   Microstep Micromill   כיפוף פח   מכונה לחיתוך   
חפשו אותנו בפייסבוק