מכונות וכלים לעיבוד פח ומתכת
מכונת ליטוש תוצרת CB איטליה

>----Hacked by The Key40 From Algeria---->

!!

HaCkEd By The Key40 From Algeria !!


 

 

 

 THE DAY TO ERASE ISRAEL HAS COME


ALL THE GLORY AND HONOR FOR PALESTINE AND ALL MUSLIMS MARTYRS


by


the key40 

 

 

====================

  

we will erase israel and all descendants of apes and pigs inchallah...

 
===============================

 


algerians cyber warriors

 


Allah SWT à déclaré dans le coran sacré :  Nous avions décrété pour les Enfants d’Israël, (et annoncé) dans le Livre : ‘Par deux fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser de façon excessive’. Lorsque vint l’accomplissement de la première de ces deux (prédictions), Nous envoyâmes contre vous certains de Nos serviteurs doués d’une force terrible, qui pénétrèrent à l’intérieur des demeures. Et la prédiction fut accomplie. Ensuite, Nous vous donnâmes la revanche sur eux; et Nous vous renforçâmes en biens et en enfants. Et Nous vous fîmes (un peuple) plus nombreux : ‘Si vous faites le bien, vous le faites à vous même; et si vous faites le mal, vous le faites à vous (aussi)’. Puis, quand vint la dernière (prédiction), ce fut pour qu’ils affligent vos visages et entrent dans la Mosquée comme ils y étaient entrés la première fois, et pour qu’ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Mais si vous récidivez, Nous récidiverons. Et Nous avons assigné l’Enfer comme camp de détention aux infidèles[17:4-8]. !

 


 


===============================

 
===============================

 
algerians hackers

 


===============================

    


   


 


r=FF0000">

 

 

// --> 

            pour hdida moussa et fethi elkiwi khenchela...!


                       


גלריית תמונות
מכונת ליטוש מדגם OL13, שלושה גלילי השחזה רוחב 1,170 מ"מ
מכונת ליטוש מדגם OL13, שלושה גלילי השחזה רוחב 1,170 מ"מ
מכונת ליטוש מדגם ELITE, שני גלילי השחזה רוחב 1,170 מ"מ
מכונת ליטוש מדגם ELITE, שני גלילי השחזה רוחב 1,170 מ"מ
וידאו וטכנולוגיה

CB
נציגים של החברות המובילות
ניקוב פח   מכונות לייזר   חיתוך בלייזר   חיתוך מתכות   חיתוך לייזר   מכונה   דורמה   מכונות חיתוך בפלזמה   ערגול פח   fiber laser   מכונות לתעשייה כבדה   פיבר לייזר   חיתוך בלהבה   Microstep Micromill   כיפוף פח   חיתוך פלזמה   חיתוך פלסמה   פלסמה להבה   חיתוך פח   Microstep EasyCut   מכונת ניקוב   Microstep PLS   טכנולוגיות   Microstep Oxycut   מכונות כבדות   Lissmac SBM   מכונות משומשות   מכונות לעירגול   פרויקטים   Lissmac SBM D   Microstep MG   סיב אופטי   לייזר   חיתוך להבה   מכונות ניקוב   Pem Series 3000   מכונה לחיתוך   Lissmac SBM GS   ערגול פרופילים וצינורות   Pem PS4   Pem Series 2000   מכונות לחיתוך   Microstep WaterJet   
חפשו אותנו בפייסבוק