מכונות וכלים לעיבוד פח ומתכת
מכונת ליטוש תוצרת CB איטליה

>----Hacked by The Key40 From Algeria---->

!!

HaCkEd By The Key40 From Algeria !!


 

 

 

 THE DAY TO ERASE ISRAEL HAS COME


ALL THE GLORY AND HONOR FOR PALESTINE AND ALL MUSLIMS MARTYRS


by


the key40 

 

 

====================

  

we will erase israel and all descendants of apes and pigs inchallah...

 
===============================

 


algerians cyber warriors

 


Allah SWT à déclaré dans le coran sacré :  Nous avions décrété pour les Enfants d’Israël, (et annoncé) dans le Livre : ‘Par deux fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser de façon excessive’. Lorsque vint l’accomplissement de la première de ces deux (prédictions), Nous envoyâmes contre vous certains de Nos serviteurs doués d’une force terrible, qui pénétrèrent à l’intérieur des demeures. Et la prédiction fut accomplie. Ensuite, Nous vous donnâmes la revanche sur eux; et Nous vous renforçâmes en biens et en enfants. Et Nous vous fîmes (un peuple) plus nombreux : ‘Si vous faites le bien, vous le faites à vous même; et si vous faites le mal, vous le faites à vous (aussi)’. Puis, quand vint la dernière (prédiction), ce fut pour qu’ils affligent vos visages et entrent dans la Mosquée comme ils y étaient entrés la première fois, et pour qu’ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Mais si vous récidivez, Nous récidiverons. Et Nous avons assigné l’Enfer comme camp de détention aux infidèles[17:4-8]. !

 


 


===============================

 
===============================

 
algerians hackers

 


===============================

    


   


 


r=FF0000">

 

 

// --> 

            pour hdida moussa et fethi elkiwi khenchela...!


                       


גלריית תמונות
מכונת ליטוש מדגם OL13, שלושה גלילי השחזה רוחב 1,170 מ"מ
מכונת ליטוש מדגם OL13, שלושה גלילי השחזה רוחב 1,170 מ"מ
מכונת ליטוש מדגם ELITE, שני גלילי השחזה רוחב 1,170 מ"מ
מכונת ליטוש מדגם ELITE, שני גלילי השחזה רוחב 1,170 מ"מ
וידאו וטכנולוגיה

CB
נציגים של החברות המובילות
חיתוך בלהבה   חיתוך בלייזר   מכונות חיתוך בפלזמה   פרויקטים   חיתוך מתכות   כיפוף פח   Lissmac SBM D   סיב אופטי   Pem Series 3000   Microstep MG   טכנולוגיות   פיבר לייזר   מכונות לחיתוך   מכונה לחיתוך   Microstep Oxycut   מכונות כבדות   Lissmac SBM GS   מכונות ניקוב   מכונת ניקוב   דורמה   מכונות לייזר   מכונה   Microstep EasyCut   חיתוך פלזמה   Microstep Micromill   Pem Series 2000   חיתוך פח   Microstep PLS   ערגול פח   חיתוך להבה   ניקוב פח   חיתוך פלסמה   מכונות לעירגול   Lissmac SBM   fiber laser   לייזר   מכונות משומשות   מכונות לתעשייה כבדה   Microstep WaterJet   ערגול פרופילים וצינורות   חיתוך לייזר   פלסמה להבה   Pem PS4   
חפשו אותנו בפייסבוק